Open skies
Følg Norwegian

Usmakelig og spekulativt av VG om flysikkerhet

Nyhet   •   mar 27, 2015 12:49 CET

Av Tomas Hesthammer, flygesjef i Norwegian

Mens pårørende etter den fryktelige Germanwings-ulykken vil ha svar på hva som har skjedd med deres kjære, starter media sine usmakelige konspirasjonsteorier om årsaker. Kommentator Tom Staavi i VG er intet unntak når han i et innlegg stiller spørsmål ved Norwegians sikkerhet i lys av den tragiske ulykken. I anstendighetens navn og i respekt for dem som er rammet av denne forferdelige ulykken, burde man avstå fra konspirasjonsteorier i jakt på klikk som kun bidrar til å skape unødig frykt blant de reisende. At en erfaren journalist og kommentator som Staavi gjør dette er skuffende og det er naturlig å spørre seg om det ligger en skjult agenda bak.

Staavi skriver at han under Norwegians pilotstreik snakket med en representant for pilotenes fagforening om «det pilotene dypest sett mente konflikten handlet om, nemlig sikkerheten i luften». Det konflikten handlet om, var mer makt til fagforeningen og kommersiell styring av Norwegian. Dette vet fagforeningene selv og alle som jobber i Norwegian. Sikkerhet går foran alt vi gjør og den går vi aldri på akkord med. Det er trist at VG gjør slike spekulative koblinger som fullstendig mangler rot i virkeligheten.

I Europa har lavprisselskap en meget god sikkerhetsstatistikk. En ulykke kan ramme alle flyselskaper, enten de er såkalte nettverksselskap eller lavprisselskap. Heldigvis er sikkerhet førsteprioritet hos alle jeg har lært å kjenne i løpet av mine 30 år som pilot. I Norwegian arbeider vi målrettet med vårt sikkerhetsarbeid i alt vi gjør, og våre rutiner og prosedyrer blir sågar brukt som eksempler for andre samfunnsområder, som sykehus og helse. Flyvende personell følger samme internasjonale og europeiske lover og regler, og luftfarten er en godt regulert bransje med blant annet sentrale institusjoner som det europeiske sikkerhetsorganet EASA og nasjonale myndigheter. Det betyr at piloter fra ulike selskaper, uansett nasjonalitet og ansettelsesforhold følger samme regelverk. Norwegians prosedyrer og rutiner er på mange områder strengere enn myndighetenes krav, og på enkeltområder strengere enn hos våre konkurrenter.

Ifølge Staavi er pilotforeningens påstand at dereguleringen av bransjen kan gå på sikkerheten løs og at flyselskapene tillates å strekke en kostnadsbesparende strikk som før eller siden vil ryke. Det er nedlatende og grovt å insinuere at selskaper som evner å tjene penger har dårligere sikkerhet enn dem med dårlig økonomi.

I Norwegian måler vi at våre innleide piloter fra basene i Europa – som etter to til tre år får fast ansettelse i Norwegian – både er mer tilfredse og har en høyere rapporteringsfrekvens enn fast ansatte, stikk i strid med påstander om at innleid personale ikke «våger å melde fra i frykt for å miste jobben».

Regelverket i luften er likt for alle og aller viktigst er holdningene til sikkerhet. Derfor er det også trygt å fly.