Følg Norwegian

Tags

  • Pressekontakt
  • Kundehenvendelser skal rettes til
  • 815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonssjef
  • lazbvoruqtjjssxhe.ufnssandfwzpakerpawp-niecbuplsen@nsmqkcpevzmorwegianri.no
  • +47 45 45 60 12

  • Pressekontakt
  • Markedsrelaterte henv: marketing@norwegian.com