Følg Norwegian

Kun for presse: 815 11 816

Kundehenvendelser skal rettes til

Pressekontakt Kontaktperson

  • 815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/