Gå videre til innhold
Norwegians kommentarer til forelegget om klimakvoter

Nyhet -

Norwegians kommentarer til forelegget om klimakvoter

Vi er uenige i og svært skuffet over at vi ilegges et skyhøyt gebyr av den norske staten mens vi i realiteten fulgte norsk lov. Det var en klar forutsetning i rekonstruksjonen om ikke å forskjellsbehandle krav og kreditorer. Hadde vi likevel betalt hele kvoteforpliktelsen kunne det medført straffeansvar, det var den norske rekonstruktøren helt tydelig på. Beklageligvis må vi derfor nå gå veien gjennom rettssystemet for å få en endelig avklaring og har sett oss nå nødt til å levere inn stevning noe vi svært gjerne skulle vært foruten.

Vi er ikke uenig i at vi hadde en kvoteforpliktelse, men den var – i likhet med alle andre krav i rekonstruksjonen – 5 prosent av beløpet vi skyldte, ikke hele beløpet. Dette gjaldt for samtlige krav og kreditorer – også mange små private leverandører, som dessverre fikk større utfordringer enn statlige aktører.

Det er også et tankekors at norske myndigheter krever dette av oss og sågar ilegger et straffegebyr på 400 millioner, mens den samme problemstillingen ikke var noe problem i EU-landet Irland, hvor vi var i en tilsvarende rekonstruksjon. Her valgte miljømyndighetene å respektere rekonstruksjonen. Som kjent er EU ETS et EU-regime, ikke en særnorsk ordning.

Emner

Kontakter

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Pressekontakt Kundehenvendelser skal rettes til 815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/ Kundehenvendelser: Klikk her for kundeservice eller ring 815 21 815
Eline Hyggen Skari

Eline Hyggen Skari

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 92 42 77 19
Esben Tuman

Esben Tuman

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 90 50 84 00

Norwegian

Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest bærekraftige valget for passasjerene.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

Norwegian
Oksenøyveien 3
1366 Lysaker
Norway